Shqip English

Mirë se erdhët

Zyra Ligjore dhe Financiare Tirana është themeluar në vitin 2009, duke i vënë në dispozicion klientëve të saj shërbime cilësore, seriozitet maksimal si dhe fleksibilitet në lidhje me afatet kohore të kërkuara, duke iu përshtatur kërkesave dhe nevojave të klientëve tanë.

Gjatë kohës ne kemi arritur të zgjerojmë shtrirjen e shërbimeve tona jo vetëm në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, por edhe në shtetet fqinje si Italia, Greqia, Maqedonia etj. si dhe shtete të tjera në BE e me gjerë, duke i ardhur në ndihmë klientëve tanë kudo që ata kanë nevojë.

  • Për klientët, tani ne ofrojmë shërbimet tona në çdo kohë, 24 orë në ditë, në të shtatë ditët e javës.
  • Klientët tanë mund të jenë individë, familje, biznese të të gjitha kategorive, shoqata, organizata etj.
  • Për klientët tanë, sipas dëshirës, ne ofrojmë edhe shërbime me parapagesë, duke iu përshtatur kërkesave dhe nevojave të çdo klienti.
  • Përgatitje e dokumentacionit për prokurimet publike dhe pjesmarrje në to.
  • Për kategori të caktuara klientësh ne ofrojmë edhe shërbimin ligjor falas.

Tirana HR & Recruiting Services

Tirana Tour &Travel Agency

Tirana Tour &Travel Agency

Logoja jone