Shqip English


Shërbime të tjera

Tirana HR & Recruiting Services
Punësimi i stafit të duhur për të gjitha madhësitë e bizneseve mund të jetë mjaft i vështirë dhe me harxhim të madh kohe. Pavarësisht kësaj, rekrutimi i punonjësve elitarë duhet të jetë prioritet për çdo kompani dhe kompania juaj nuk duhet të jetë ndryshe. Punësimi nëpërmjet Shërbimeve të Rekrutimit të zyrës tone do jetë mënyra më e mire për të plotësuar kërkesat tuaja në rekrutimin e punonjësve më të mire për vendin e lire të punës.
Tirana Travel & Tour Agency
Agjencia e Udhëtimit Tirana është një shoqëri e liçensuar dhe që ushtron aktivitetin në Shqipëri për më shumë se 10 vjet. Ju mund të gjeni çmimet më të mira për udhëtimin më të përshtatshëm. Qendra e zyrës sonë gjendet në Tiranë, por ofron mundësi udhëtimi në mbarë botën. Ne gjithashtu ofrojmë rezervime hoteli kudo në botë.
Tirana Exchange and For-ex Advice
Ne ofrojmë këshillime tregun e këmbimit valutor dhe for-ex. Zyra jonë e këmbimit valuator funksionon që në vitin 1994.